Transylvania – from the same spring we drink

Az én igazi vezéreszmém, amelynek mióta csak, mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok: a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság és minden viszály ellenére. Ezt az eszmét igyekszem – amennyire erőmtől telik – szolgálni zenémben; ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen az szlovák, román, arab, vagy bármiféle más forrásból. Csak tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás!” (Bartók Béla)

Ovidiu Barteş

A román-magyar kapcsolatok folyamatos javítása az anyaország erdélyi magyarság iránt érzett felelősségével nemhogy összeegyeztethető, de elemi érdek. A dialógusok legtermészetesebb kiindulópontja részben közös, részben egymásra ható román és magyar népzenei hagyatékunk, amelyre mindkét nemzet méltán büszke, és amely szegényebb lenne e kölcsönhatás nélkül.

román és magyar dallamok

Erről szól a zene nyelvén a Hungarian FolkEmbassy és a kolozsvári román hegedűművész, Ovidiu Barteş műsora, melyben magyar, román és cigány dallamokat szólaltatnak meg Kalotaszegről és a Mezőségről. A 2015. március 20-án megrendezett ősbemutatónak a Fonó Budai Zeneház biztosította a helyszínt.