Witamy na stronie głównej Philidor Institute

 

“Tylko obywatele mający poczucie przynależności do własnego kraju mogą stać się obywatelami świata.,, – Zoltán Kodály

Muzyka i sport to dwie dziedziny w dyplomacji kulturalnej, które nie sprawiają problemów językowych i mogą zbliżyć do siebie narody poprzez adresowanie dużej ilości ludzi. Są to również aktywności wzmacniające tożsamość narodową przy jednoczesnym poszanowaniu innych kultur.

Naszym celem jest zwiększenie świadomości narodowej nowego pokolenia w Europie poprzez kulturową realizację pojęcia ,,Europy Narodów”. Dlatego też pracujemy nad rozwojem odpowiedniej metodologii oraz prezentujemy węgierską muzykę stanowiącą integralną część europejskiej kultury.

Philidor Institute prowadzi własne badania naukowe oraz rozwija liczne programy kulturalne, których celem jest rozpowszechnianie sportowej i muzycznej kultury Węgier na arenie międzynarodowej. W tym celu współpracujemy również z zespołem muzycznym Hungarian FolkEmbassy, który dedykowany jest promowaniu dyplomacji muzycznej.

Jednym z priorytetów instytutu jest wprowadzenie dyplomacji muzycznej jako nowej dziedziny naukowej na Węgrzech i w Europie. Niemniej ważne są zadania jakie wykonujemy we współpracy z naszym głównym partnerem – Fono Music Hall. Chociaż to dyplomacja muzyczna stanowi główny filar działalności instytutu, dyplomacja sportowa pozostaje niemniej ważna i w znaczący sposób wzbogaca nasze portfolio. Muzyka i sport, jako dziedziny dyplomacji miękkiej pozbawione językowych barier, uzupełniają się nawzajem w formowaniu tożsamości narodowych.

Nasze działania realizujemy we współpracy z węgierskimi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi o podobnym profilu, jak również z uniwersytetami, grupami badawczymi, muzykami i sportowcami oraz najważniejszymi węgierskimi organizacjami państwowymi zajmującymi się powyższymi dziedzinami.