Visegrad Acoustic Festival

Janusz Prusinowski

Ostatnie lata zaowocowały zacieśnieniem więzi  i wzmocnieniem polityczno-ekonomicznej współpracy między krajami grupy wyszehradzkiej. Celem Visegrad Acoustic Festiwal jest ukazanie, że kraje Europy środkowo-wschodniej  łączą nie tylko podobne uwarunkowanie geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Pierwsza edycja festiwalu odbędzie się w 2019 roku w dwóch kulturalnych ośrodkach regionu wyszehradzkiego – Budapeszcie oraz Krakowie. Artyści z Polski, Węgier Słowacji i Czech zaprezentują serię unikalnych programów muzycznych ukazujących wielobarwną kulturę oraz tradycje narodowe.  Oprócz koncertów  muzyki klasycznej, muzyki ludowej oraz jazzu w ramach festiwalu odbędą się liczne wieczory literackie i recitale poetyckie, a zainteresowani będą mogli również wziąć udział w konferencjach naukowych i spotkaniach z artystami.

 

Dresch Mihály Quartet

Choć będzie to pierwsza edycja, mamy nadzieję, że wpisze się on na stałe w kulturalną mapę Europy środkowo-wschodniej i sprawi, że piękno autentycznej kultury ludowej spajającej nasz region przyczyni się do jeszcze większego zacieśnienia artystycznej współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej.