Hungarian FolkEmbassy

Misją powstałej na wiosnę 2013 r. Hungarian FolkEmbassy składającej się z młodych, lecz niezwykle doświadczonych i uznanych muzyków, jest rozpowszechnianie na Węgrzech i poza ich granicami muzyki oraz autentycznej kultury ludowej mieszkańców Basenu Karpackiego. Pomysłodawcą tej inicjatywy i założycielem zespołu jest laureat nagrody Junior Prima, skrzypek – Mihály Rosonczy Kovács oraz András Soós. Celem Hungarian FolkEmbassy jest między innymi efektywne wspomaganie, drogą nieformalną, węgierskiej dyplomacji kulturalnej. Motto zespołu to ,,Wierz w to, co autentyczne’’ oraz słowa Zoltána Kodályego: ,,Ten, kto nie należy do żadnego narodu, nie może należeć do ludzkości’’. Pod honorowym patronatem Márty Sebastyen zespół realizuje liczne programy muzyczne, jak również współorganizuje domy tańca (Táncház), dyskusje panelowe dotyczące dyplomacji muzycznej oraz wykłady na uniwersytecie otwartym.

Muzycy Hungarian FolkEmbassy:

Mihály Rosonczy-Kovács – lider zespołu, drugie skrzypce: laureat nagrody Junior Príma (2013), znalazł się wśród 50 utalentowanych młodych (2013), w 2012 r. pod jego redakcją ukazał się zbiór węgierskich pieśni ludowych pt. „Felsütött a nap az égre” („Słońce świeci wysoko”), z rekomendacją Márty Sebestyén

András Soós – pierwsze skrzypce: laureat Ogólnokrajowego Konkursu Pierwszych Skrzypiec (2009), laureat nagrody Junior Príma (2011)

Luca Hegedűs– cymbały, kontra

Tamás Orsós – altówka

Zoltán Hanusz – kontrabas

Milán Hetényi –