Egyéb

Fundacja im. Wacława Felczaka – Tydzień Polsko-Węgierski w Budapeszcie

Fundacja im. Wacława Felczaka to wspólna inicjatywa Polski i Węgier, której celem jest przekazywanie tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej młodszym pokoleniom. Na początku 2018 Węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich utworzyło pierwszą tego typu instytucję w regionie Europy Środkowo Wschodniej – Fundację, której nadrzędnym celem jest wspieranie legendarnej już przyjaźni i współpracy między dwoma narodami, nazwaną na cześć jednego z najważniejszych XX-wiecznych postaci w historii stosunków polsko-węgierskich – Wacława Felczaka.

Fundacja im. Wacława Felczaka będzie wspierać badania oraz promocję stosunków polsko-węgierskich, w oparciu o wspólną pracę i działania w obszarach kultury, nauki i rozrywki. Programy przygotowane przez fundację są skierowane zarówno do tych, którzy interesują się historią przyjaźni polsko-węgierskiej, jak również tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zetknąć się z tym fenomenem – w tym właśnie celu część programów kulturalno-muzycznych odbędzie się również poza granicami Polski i Węgier.

 

 

Fundacja im. Wacława Felczaka (pod przewodnictwem Karola Biernackiego) zostanie po raz pierwszy zaprezentowana szerszej publiczności 21 marca 2018 podczas uroczystej gali w Fonó  Music Hall w Budapeszcie. Oprawę muzyczną zapewnią znakomici artyści z Polski i Węgier: Kapela Brodów, Chór męski św. Efraima, Júlia Kubinyi, grupa taneczna Istvána Berecza oraz polsko-węgierski duet jazzowy – Kuba Stankiewicz i Kornél Fekete-Kovács.

 

 

Po części oficjalnej goście będą mieć okazję wziąć udział w oryginalnym polsko-węgierskim Domu Tańca i spróbować swoich sił w tańcach ludowych obu narodów.

Gala 21 marca będzie rozpoczęciem całego tygodnia kulturalnych i muzycznych wydarzeń poświęconych Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w którego skład wejdą między innymi: koncerty muzyki ludowej, jazzowej i popularnej, prezentacje książek, spotkania autorskie, konferencja muzyczna, wykłady i dyskusje panelowe.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *