“Globalising localising –
focusing on the beauty of regional cultures through sport and music.”

Köszöntjük a Philidor Intézet honlapján!

Csak az válhat világpolgárrá, aki egy nemzet polgára.” – Kodály Zoltán

A zene és a sport a kultúrdiplomácia két olyan területe, amely nyelvi akadályok nélkül, nagy tömegeket megszólítva képes nemzeteket egymáshoz közelíteni. Másfelől a zene és a sport a saját nemzeti identitást a más kultúrák tiszteletével együtt erősíti.

Célunk hozzájárulni a felnövekvő európai generációk identitásának megerősítéséhez az „erős nemzetek Európája” eszme kulturális leképezésével, exportálható know-how-jának kidolgozásával, elsősorban a magyar zene európai beágyazottságának tudományos népszerűsítő kiadványokon keresztül történő felmutatásával és kulturális programokon keresztül történő megélhetővé tételével.

A Philidor Intézet – Civil Európai Sport- és Zenediplomácia Nonprofit Kft. tehát egy olyan, saját tudományos kutatásokat és kulturális programokat megvalósító intézet, amely a zenén és a sporton keresztül erősíti Magyarország nemzetközi kapcsolatait, európai kontextusban mutatva be a magyar zene- és sportkultúrát. Tevékenységünk egy részét a Hungarian FolkEmbassy – Magyar Népzenei Nagykövetséggel együttműködve fejtjük ki.

Kiemelt feladatunk a zenediplomácia mint új tudományterület regionális meghonosítása, valamint stratégiai partnerünk, a Fonó Budai Zeneházban felhalmozott népzenei és jazzhagyaték nemzetközi szintű képviselete a Fonó megbízott külügyi irodájaként. Amíg a zenediplomácia intézetünk fő pillére, a sportdiplomácia olyan területen egészíti ki portfóliónkat, ahol a zene és a sport nyelvi akadályok nélkül működő szoftdiplomáciai és identitásképző ereje révén tudja erősíteni egymást, továbbá a programjainkba bevont sportolók által nagyobb közönséget érünk el.

Hasonló profilú nemzetközi és magyar civil szervezetekkel, egyetemekkel és tudományos kutatócsoportokkal, zenészekkel, sportolókkal, továbbá a területek magyar állami csúcsszerveivel működünk együtt.

A Dank! Merci! Gracias! eseménysorozat összefoglaló videója:

 

Az intézet elnevezése

François-André Danican Philidor 18. századi sakkozó és zeneszerző volt XV. Lajos udvarában. Névadóul olyan személyt kerestünk, aki egyesíti a zenét és a sportot. Az olasz eredetű francia név kifejezi az intézet azon törekvését, hogy a magyar közegben létrehozott értékeket és módszereket a nemzetközi szcénára exportáljuk.

Általános európai jelenség a kiüresedő identitás és a kulturális önfeladás. A közös európai kulturális gyökerek és az ezekből fakadó nemzeti sajátosságok helyett üres ideológiákat hangsúlyoz az EU mainstream. A nemzeti identitás megerősítésének két – sokak szerint leghatékonyabb – csatornája a zene és a sport.

  • Az „erős nemzetek Európája” eszmét még több hivatkozható kulturális tartalommal kell megtölteni.
  • A nemzetközi világzenei kulturális teret ’68 extrém liberális kulturális szelleme szinte kizárólagosan uralja.
  • A civil diplomácia fontossága megnövekedett a megváltozott kommunikációs lehetőségek miatt.
  • A hazai centrális erőtérnek – különösen Budapesten – nehézségei vannak a ’90 után született generáció elérésével.
  • A művész- és sportvilág szereplői sokszor könnyebben megmozdíthatók civil ernyő alatt.

A visegrádi és különösen a lengyel–magyar ígéretes politikai kapcsolatokat meg kell tölteni a politika által hivatkozható kulturális tartalmakkal. Ennek legkézenfekvőbb, nyelvi akadályok nélkül működő, nagy társadalmi csoportokat megszólítani képes területe a zene és a sport.

A határon túli magyarság iránt érzett felelősség előfeltételezi a magyar–román, magyar–szlovák stb. kapcsolatok folyamatos javításának igényét. E kapcsolatok kulturális megerősítése a fent említett nyelvi akadályok és nyelvi konnotációk hiánya miatt zenével és sporttal hatékonyan támogatható. E téren a civil ernyő fontossága abban rejlik, hogy ezen kultúrdiplomáciai közeledések ne interferáljanak a mindenkori hivatalos diplomácia által szükségesnek ítélt, sokszor konfrontációt el nem kerülhető, határozottabb lépésekkel.

A hazánkhoz hasonló kis országok a „soft/smart diplomacy” adta lehetőségekre jobban rá vannak utalva, mint a közép- és nagyhatalmak. Kulturális tekintetben európai nagyhatalom vagyunk abból a szempontból, hogy az európai művészeti korok élő módon hagyták lenyomatukat nemzeti kultúránkon, szemben a történetileg hamarabb és gyorsabban fejlődő központi területekkel. Ez a felismerés azonban csak a tudomány elefántcsonttornyaiban nyilvánvaló. Közérthetővé, evidenciává kell tenni.


Partnereink, megbízóink az elmúlt évben:

Fonó Budai Zeneház

Nemzeti Sport

Balassi Intézet

Külügyminisztérium Külkapcsolati Koordinációs Főosztálya

Magyar Országgyűlés Elnökének Hivatala

Magyar Olimpiai Bizottság

Uránia Nemzeti Filmszínház

Hagyományok Háza

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Magyar Sportújságírók Szövetsége

Magyarország Krakkói Főkonzulátusa

Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége

1956-os Emlékbizottság

Államadósság Kezelő Központ

Gryllus Kiadó

Magyar Napló

Continental Hotel Budapest

Biczi és Turi Ügyvédi Iroda