Köszöntjük a Philidor Intézet honlapján!

Kapcsolat: Rosonczy-Kovács Mihály; rosonczy@philidorinstitute.org; 003620/2226761

Csak az válhat világpolgárrá, aki egy nemzet polgára.” – Kodály Zoltán

A Philidor Intézet – Civil Kultúrdiplomácia Nonprofit Kft. saját kulturális programokat és tudományos kutatásokat valósít meg. Tevékenységünkben kiemelt szerepet játszik a Hungarian FolkEmbassy képviselete, valamint a Womex életműdíjas Lakatos Mónikával való együttműködés olyan kulturális programokban, amelyek  felmutatják a cigány és nem cigány magyarok együttműködésében rejlő erőt és gazdagságot.

Célunk hozzájárulni a felnövekvő európai generációk identitásának megerősítéséhez az „erős nemzetek Európája” eszme kulturális leképezésével, exportálható know-how-jának kidolgozásával, támaszkodva a magyar táncházmódszerre, a magyar zene európai beágyazottságának kulturális programokon keresztül való felmutatásával.

Kiemelt feladatunk a zenediplomácia mint az alkalmazott kultúrdiplomácia fontos területének regionális meghonosítása, valamint stratégiai partnerünk, a Fonó Budai Zeneházban felhalmozott népzenei hagyaték nemzetközi szintű képviselete. Amíg a zenediplomácia intézetünk fő pillére, a sportdiplomácia olyan területen egészíti ki portfóliónkat, ahol a zene és a sport nyelvi akadályok nélkül működő szoftdiplomáciai és identitásképző ereje révén tudja erősíteni egymást, továbbá a programjainkba bevont sportolók által nagyobb közönséget tudunk elérni.

Büszkék vagyunk arra,  hogy projektalapon olyan nagyvolumenű, saját kutatásokon alapuló rendezvényeket tudunk megvalósítani, mint 2016-ban a “Dank! Merci! Gracias!” programsorozat volt, amely keretében Rosonczy-Kovács Mihály ötletére és vezetésével tisztelet adtunk a melborune-i olimpiát a magyar forradalom melletti szolidaritás jegyébn bojkottáló holland, svájci, spanyol szövetségek kvótát szerzett sportolóinak.

A Dank! Merci! Gracias! eseménysorozat összefoglaló videója:

 

Az intézet elnevezése

François-André Danican Philidor 18. századi sakkozó és zeneszerző volt XV. Lajos udvarában. Sakkelméletének alapja a gyalog fontossága volt.

Általános európai jelenség a kiüresedő identitás és a kulturális önfeladás. A közös európai kulturális gyökerek és az ezekből fakadó nemzeti sajátosságok helyett üres ideológiákat hangsúlyoz az Európai Unió fősodra. A nemzeti identitás megerősítésének két – sokak szerint leghatékonyabb – csatornája a zene és a sport.

  • Az „erős nemzetek Európája” eszmét még több hivatkozható kulturális tartalommal kell megtölteni.
  • A nemzetközi világzenei kulturális teret ’68 extrém liberális kulturális szelleme szinte kizárólagosan uralja.
  • A civil diplomácia fontossága megnövekedett a megváltozott kommunikációs lehetőségek miatt.
  • A hazai centrális erőtérnek – különösen Budapesten – nehézségei vannak a ’90 után született generáció elérésével.
  • A művész- és sportvilág szereplői sokszor könnyebben megmozdíthatók civil ernyő alatt.

A visegrádi és különösen a lengyel–magyar ígéretes politikai kapcsolatokat meg kell tölteni a politika által hivatkozható kulturális tartalmakkal. Ennek legkézenfekvőbb, nyelvi akadályok nélkül működő, nagy társadalmi csoportokat megszólítani képes területe a zene és a sport.

A határon túli magyarság iránt érzett felelősség előfeltételezi a magyar–román, magyar–szlovák stb. kapcsolatok folyamatos javításának igényét. E kapcsolatok kulturális megerősítése a fent említett nyelvi akadályok és nyelvi konnotációk hiánya miatt zenével és sporttal hatékonyan támogatható. E téren a civil ernyő fontossága abban rejlik, hogy ezen kultúrdiplomáciai közeledések ne interferáljanak a mindenkori hivatalos diplomácia által szükségesnek ítélt, sokszor konfrontációt el nem kerülhető, határozottabb lépésekkel.

A hazánkhoz hasonló kis országok a „soft/smart diplomacy” adta lehetőségekre jobban rá vannak utalva, mint a közép- és nagyhatalmak. Kulturális tekintetben európai nagyhatalom vagyunk abból a szempontból, hogy az európai művészeti korok élő módon hagyták lenyomatukat nemzeti kultúránkon, szemben a történetileg hamarabb és gyorsabban fejlődő központi területekkel. Ez a felismerés azonban csak a tudomány elefántcsonttornyaiban nyilvánvaló. Közérthetővé, evidenciává kell tenni.

Partnereink, megbízóink az elmúlt évben:

Fonó Budai Zeneház

Nemzeti Sport

Balassi Intézet Külügyminisztérium Külkapcsolati Koordinációs Főosztálya Magyar Országgyűlés Elnökének Hivatala Magyar Olimpiai Bizottság Uránia Nemzeti Filmszínház Hagyományok Háza Nemzetstratégiai Kutatóintézet Magyar Sportújságírók Szövetsége Magyarország Krakkói Főkonzulátusa Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége 1956-os Emlékbizottság Államadósság Kezelő Központ Gryllus Kiadó Magyar Napló Continental Hotel Budapest Biczi és Turi Ügyvédi Iroda